Regels

Buurtbudget aanvragen.

Aanvragen kunnen schriftelijk of digitaal ingediend worden. Ze moeten echter wel de volgende informatie bevatten voordat ze in behandeling kunnen worden genomen.

- Contactgegevens aanvrager - naam, adres, telefoonnr, email adres.
- Duidelijke omschrijving van de aanvraag - wat, waarvoor, voor wie.
- Eigen fysieke of financiele bijdrage en/of tegenprestatie.
- Specificatie van de onkosten - waar wordt het geld aan besteed, evt offerte bijvoegen.
- Uitvoeringsdatum* - bij aktiviteiten zoals bijv. straatfeest of de datum van realisatie.
- Draagvlak - bijv handtekeningenlijst voorzien van naam, adres en handtekening van medebewoners die het initiatief ondersteunen.
- Het initiatief vindt plaats binnen het Soesterkwartier.
- Er wordt geen eten of drinken aangevraagd.
* Indien de uitvoeringsdatum wijzigt, dient de werkgroep buurtbudget hier vooraf over geinformeerd te worden.

De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de aanvraag en de uitvoering.
Na de uitvoering/ realisatie kan de aanvrager de kosten declareren.

Regels voor onkosten declaratie.

- U heeft binnen 4 weken na Uw opgegeven uitvoeringsdatum middels foto's en een geschreven verslag, verstuurd aan de werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier, duidelijk gemaakt dat Uw project uitgevoerd is.
- U heeft binnen 4 weken na Uw opgegeven uitvoeringsdatum de declaratie volledig ingevuld en met de bijbehorende bonnetjes ingeleverd bij de werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier. N.B. 5 weken na de opgegeven uitvoeringsdatum vervalt het recht tot declareren.
- Er kunnen alleen onkosten die betrekking hebben op de aanvraag gedeclareerd worden.