Klachtenregeling

Klachtenregeling.

Als een aanvrager niet accoord gaat met een afwijzing van zijn verzoek, dan heeft de aanvrager de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van de Stichting WBT Amersfoort WESt.

Zij zullen de klager en de buurtbudgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen.

Binnen één maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten.

Mocht de bezwaarmaker zich toch niet kunnen vinden in het standpunt van het Stichtingsbestuur, dan heeft de aanvrager de mogelijkheid om zich te wenden tot een door het bestuur van de Stichting WBT te benoemen onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Het oordeel van die bezwaarschriftencommissie is bindend.

Correspondentie kan via de adressen van Buurtbudget Soesterkwartier verlopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten