Formulieren

Naam Organisatie         :                                                                                
Naam Aanvrager            :
Adres                           :
Postcode                      :
Telefoonnummer            :                                                                                                          
E-mail adres                 :

Omschrijving van de aanvraag.

Uitvoeringsdatum*         :
Benodigd budget           :

Specificatie van de onkosten .

Eventueel kopie van offerte toevoegen.

Eigen fysieke of financiele bijdrage en/of tegenprestatie.


Hoeveel bewoners steunen dit initiatief:
Handtekeningenlijst toevoegen.

* De uitvoeringsdatum is de datum waarop een evenement of straatfeest plaats vindt. Bij aanschaf van goederen geldt de datum van afgifte van het declaratienummer (tenzij vooraf anders overeengekomen).  U dient namelijk binnen 4 weken na deze datum uw onkostendeclaratie in te leveren, hierna vervalt de mogelijkheid tot declareren.


Handtekening Aanvrager:


------------------------------------
Datum:
Inleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier
Soesterweg 204
3812 BE     Amersfoort.