maandag 18 februari 2019

Buurtbudget 2019.

Ook dit jaar, 2019, is het weer mogelijk om buurtbudget aan te vragen.
Aan de regels is wederom niets veranderd.
Grote aanvragen, boven €1000,- dienen uiterlijk 31 maart ingediend te zijn en worden nadien behandeld.
Kleine aanvragen kunnen het hele jaar door en worden behandeld op rangorde van binnenkomst.
Het kan soms enige tijd duren voordat U een reaktie krijgt, de werkgroep komt namelijk niet dagelijks/wekelijks bijeen.
We proberen wel rekening te houden met wanneer de uitvoering plaats vindt en indien nodig zullen we haast maken.

donderdag 25 januari 2018

Buurtbudget 2018

Net als voorgaande jaren is er ook in 2018 weer buurtbudget beschikbaar.
De wijk is niet alleen Soesterkwartier maar omvat alles tussen Spoor en Eem, dus ook Eemplein en Isselt.
Grote aanvragen, tot €3000,- dienen uiterlijk 31 maart ingediend te worden.
En zullen daarna behandeld worden.

Kleine aanvragen, tot €1000,- kunnen het hele jaar ingediend worden en worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het buurtbudget op is.
Het is dus zaak om niet te lang te wachten met de aanvraag.

Net als vorig jaar  wordt er gekeken of de aanvraag eventueel bij Indebuurt033 thuis zou horen waarnaar wij dan doorverwijzen.

Aanvraag formulieren zijn te downloaden via de wijkwebsite www.soeterkwartier.info.

dinsdag 14 februari 2017

Buurtbudget 2017

Ook in 2017 is het weer mogelijk om buurtbudget aan te vragen.
Aan de aanvraag procedure is niets veranderd en de formulieren zijn hetzelfde gebleven.
Wel wordt er ook gekeken of Uw aanvraag niet bij 033 In de Wijk zou passen in welk geval we U eerst doorsturen.
Tevens geldt net als voorgaande jaren een maximum van 3000 euro voor grote aanvragen welke uitelijk 31 maart 2017 ingediend kunnen worden en kort daarna beoordeeld.

donderdag 18 februari 2016

Buurtbudget 2016Ook in 2016 is het mogelijk om buurtbudget aan te vragen.
Aan de regels of het aanvraagformulier is niets veranderd.
Wel het vriendelijke verzoek om een duidelijke specificatie van de verwachte kosten aan te geven.
Net als voorgaande jaren is een sluitingstermijn voor aanvragen boven de 1000 euro en is de maximale bijdrage 3000 euro.


De sluitingsdatum voor aanvragen boven de 1000 euro is 31 maart 2016.


Voor andere aanvragen geld net als voorgaande jaren geen sluitingsdatum maar geldt de volgorde van binnenkomst totdat het budget op is.
Wanneer er later in het jaar toch nog geld beschikbaar komt omdat aanvragen minder hebben uitgegeven dan toegezegd en/of niet door gingen kunnen eventueel andere aanvragen alsnog gehonoreerd worden.maandag 23 februari 2015

Net als in voorgaande jaren is het ook in 2015 mogelijk om buurtbudget aan te vragen. Aan de formulieren en voorwaarden is net als voorgaande jaren niets veranderd.
Voor grote aanvragen, meer dan 1000,- euro tot maximaal 3000,- euro, geld wederom een sluitingstermijn in aanvragen en die is op 31 maart 2015.
Kleinere aanvragen kunnen het hele jaar door aangevraagd worden maar hier geldt de regel dat behandeling plaats vind op binnenkomst en OP = OP.

Tevens is het aanvraagformulier ook te vinden op de wijkwebsite www.soesterkwartier.info en op de gemeentelijke website onder het kopje wijken.

maandag 10 februari 2014

Buurtbudget 2014

Ook in 2014 is het weer mogelijk op buurtbudget aan te vragen.
Net als in voorgaande jaren is er voor grote aanvragen, boven 1000 tot 3000 euro, een sluitingsdatum en wel 31 maart 2014.
Voor kleinere aanvragen is geen sluitingsdatum maar geldt wederom OP is OP.
Het aanvraagformulier is op deze blog te vinden.
Mocht het niet lukken om deze te gebruiken, dan is de WORD-versie ook te vinden op www.soesterkwartier.info onder het kopje "WBT"  of op de gemeentelijke website onder "Wijken".

zondag 5 februari 2012

Declaratieformulier buurtbudget


DECLARATIEFORMULIER BUURTBUDGET


Buurtbudget Soesterkwartier aanvraagnr           :
Naam Organisatie                                            :
Naam Aanvrager                                              :

Bankrekening nr                                               :
Ten name van               Naam                           :
                                   Adres                           :

Uitgaven:
Omschrijving
Bedrag

Bonnetjes mee inleveren.

N.B.  Uw declaratie dient binnen 4 weken na de door U opgegeven uitvoeringsdatum ingeleverd te worden.

Inleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier
Soesterweg  204
3812  BE     Amersfoort.