zondag 5 februari 2012

Declaratieformulier buurtbudget


DECLARATIEFORMULIER BUURTBUDGET


Buurtbudget Soesterkwartier aanvraagnr           :
Naam Organisatie                                            :
Naam Aanvrager                                              :

Bankrekening nr                                               :
Ten name van               Naam                           :
                                   Adres                           :

Uitgaven:
Omschrijving
Bedrag

Bonnetjes mee inleveren.

N.B.  Uw declaratie dient binnen 4 weken na de door U opgegeven uitvoeringsdatum ingeleverd te worden.

Inleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier
Soesterweg  204
3812  BE     Amersfoort.Geen opmerkingen:

Een reactie posten