zondag 5 februari 2012

Declaratieformulier buurtbudget


DECLARATIEFORMULIER BUURTBUDGET


Buurtbudget Soesterkwartier aanvraagnr           :
Naam Organisatie                                            :
Naam Aanvrager                                              :

Bankrekening nr                                               :
Ten name van               Naam                           :
                                   Adres                           :

Uitgaven:
Omschrijving
Bedrag

Bonnetjes mee inleveren.

N.B.  Uw declaratie dient binnen 4 weken na de door U opgegeven uitvoeringsdatum ingeleverd te worden.

Inleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier
Soesterweg  204
3812  BE     Amersfoort.Formulier handtekeningenlijst buurtbudgetaanvraagHANDTEKENINGENLIJST VOOR BUURTBUDGET AANVRAAG

Naam Organisatie         :
Naam Aanvrager           :

Naam
Adres
HandtekeningInleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier
Soesterweg 204
3812  BE     Amersfoort.

Formulier voor aanvraag buurtbudget
BUURTBUDGET AANVRAAG SOESTERKWARTIER.

Naam Organisatie              :
Naam Aanvrager                :
Adres                                     :
Postcode                               :
Telefoonnummer               :
E-mail adres                        :

Omschrijving van de aanvraag.

Uitvoeringsdatum*            :
Benodigd budget                :

Specificatie van de onkosten .

Eventueel kopie van offerte toevoegen.

Eigen fysieke of financiele bijdrage en/of tegenprestatie.


Hoeveel bewoners steunen dit initiatief:
Handtekeningenlijst toevoegen.

* De uitvoeringsdatum is de datum waarop een evenement of straatfeest plaatsvindt. Bij aanschaf van goederen geldt de datum van afgifte van het declaratienumer (tenzij vooraf anders overeengekomen).  U dient namelijk binnen 4 weken na deze datum Uw onkostendeclaratie in te leveren.Inleveradres:

T.a.v. Werkgroep Buurtbudget
Soesterweg 204
3812  BE     Amersfoort.